In contextul existentei României ca stat membru al Uniuniunii Europeane şi al dreptului la liberă circulaţie şi muncă înarss membri majoritatea statelor membre, unul din obiectivele importante ale ARSS este sustinerea membrilor sai, specialisti in securitate din România, in activitatile de formare şi dezvoltare profesională continua in scopul îndeplinirii celor mai exigente cerinţe ale pietei europene.

Pentru realizarea acestui obiectiv, ARSS a creat „Programul national de informare si comunicare”, avand in plan organizarea de programe de formare profesionala cu si fara autorizare nationala, workshopuri, seminarii de formare profesională, prezentari etc.

PROCEDURI SI REGULI PRIVIND DESFASURAREA
„PROGRAMULUI NATIONAL DE INFORMARE SI COMUNICARE”

Cap. 1 – Introducere

1. Aceste proceduri si reguli privind desfasurarea „Programul national de informare si comunicare” sunt stabilite in baza hotararii Consiliului Director rezultata ca urmare a studiului prezentat de catre „Directia pentru Dezvoltare Profesionala Continua” din cadrul ARSS.
2. „Programul national de informare si comunicare” se constituie ca o componenta integrala a statutului pe care specialistul in securitate il are in industria de securitate privata, in economie si in societate, acesta contribuind la realizarea scopului si obiectivelor profesiei de a oferi servicii de inalta calitate pentru a veni in intampinarea nevoilor clientilor si de a se constitui ca o importanta forta de prevenire a oricarui fel de act criminal.
3. „Programul national de informare si comunicare” introduce conceptul de Dezvoltare Profesionala Continua (CPD) ca pe o activitate de invatare relevanta, verificabila si masurabila.
4. Misiunea ARSS este aceea de a servi interesul public, de a intari profesia de specialist in securitate in tara si in strainatate, de a contribui la dezvoltarea industriei de securitate privata nationala prin promovarea adeziunii la standardele profesionale de inalta calitate convergente cu cele europene si prin aducerea in prim plan a problemelor de interes general si particular in care expertiza profesiei este importanta.

5. Conform „Codului de Conduita Etica” acceptat si asumat de catre toti membrii, „Fiecare membru al ARSS are obligatia profesionala sa se pregateasca permanent, sa fie la curent cu toate noutatile din domeniul sau de activitate, Asociatia acordand o mare importanta informarii si instruirii legislative si profesionale a membrilor sai promovand forme de instruire atat prin programe proprii in interiorul Asociatiei, cat si prin diverse forme in afara societatii cu sprijinul partenerilor sai din tara si din strainatate”. Scopul acestui principiu este sa ne asiguram ca un client si/sau angajator primeste avantajul unor servicii profesionale competente bazate pe progresele curente inregistrate in practica, un specialist in securitate actionand conform legislatiei, a normelor tehnice si standardelor profesionale.
6. Cunostintele necesare pentru a functiona eficient ca specialist in securitate, atat ca liber profesionist cat si in cadrul unei organizatii se schimba rapid. Specialistii se confrunta, in permanenta, cu asteptari si exigente sporite legate de cunostintele si capacitatile lor profesionale singura solutie pentru a nu insela asteptarile clientilor fiind dezvoltarea continua a competentelor profesionale si invatarea pe tot parcursul vietii.
7. Dezvoltarea profesionala continua nu ofera, ea insasi, asigurarea faptului ca toti specialistii in securitate vor oferi servicii profesionale de inalta calitate in permanenta si neconditionat; este necesara aplicarea conostintelor cu o judecata profesionala si o atitudine obiectiva. De asemenea, nu se poate asigura ca fiecare specialist care participa la un program de dezvoltare profesionala va obtine beneficiile totale ale acelui program avand in vedere capacitatea diferita de invatare si interesul real acordat invatarii dar este cert, faptul, ca specialistii care nu sunt la curent cu toate noutatile si schimbarile legislative si tehnice nu vor fi capabili sa presteze intr-o maniera competenta servicii profesionale.
8. Specializarile din industria de securitate privata opereaza intr-un mediu in continua schimbare, ceea ce face necesara revizuirea permanenta a politicilor de dezvoltare profesionala continua, ARSS considernad ca procesul de dezvoltare profesionala continua este o metoda de asigurare a responsabilitatilor membrilor sai pentru protejarea vietii si bunurilor persoanelor si a interesului public in general.

Cap. 2 – Scop si obiective

1. Aceste proceduri si reguli stabilesc ca obligatii pentru ARSS:
• sa promoveze programe de dezvoltare profesionala continua pentru toti membrii sai;
• sa faciliteze accesul membrilor sai la toate oportunitatile si resursele de dezvoltare continua;
• sa stabileasca standarde de dezvoltare si mentinere a competentelor profesionale prin certificarile interne acordate personelor care indeplinesc conditiile de acces la acestea;
• sa implementeze si sa monitorizeze „Programul national de informare si comunicare”;
• sa monitorizeze dezvoltarea continua si mentinerea competentelor profesionale a membrilor sai.
2. Obiectivul dezvoltarii profesionale continue este de a sprijini membrii asociati sa-si dezvolte competente profesionale pentru a putea oferi sevicii de inalta calitate clientilor.
3. Prezentele proceduri si reguli au la baza principiul ca este in responsabilitatea specialistului in securitate sa isi dezvolte si sa isi mentina competentele profesionale necesare oferirii de servicii de inalta calitate clientilor, angajatorilor si altor detinatori de interese.

Cap. 3 – Promovarea unei educatii pe tot parcursul vietii.

1. ARSS promoveaza importanta imbunatatirii permanente a competentelor si angajamentul pentru o invatare pe tot parcursul vietii active in profesie pentru toti specialistii in securitate, nu numai pentru membrii sai. Toti membrii asociati au insa obligatia de asi dezvolta si mentine competentele profesionale relevante responsabilitatilor lor profesionale.
2. Dezvoltarea profesionala continua este o extensie a procesului educational care poate conduce la certificarea specialistului in securitate in diverse ocupatii specifice industriei de securitate privata. Cunostintele si abilitatile profesionale, etica, valorile si aptitudinile profesionale castigate pana la momentul certificarii profesionale continua sa se dezvolte in concordanta cu activitatile profesionale si repsonsabilitatile individuale.
3. „Programul national de informare si comunicare” initiat de catre ARSS faciliteaza accesul tuturor membrilor sai si nu numai al acestora, la oportunitatile si resursele dezvoltarii profesionale continue pentru ai ajuta sa isi indeplineasca responsabilitatea de a invata pe tot parcursul vietii. Programul ofera diverse forme de pregatire profesionala continua de la programe de formare profesionala, simpozioane si conferinte de informari si dezbateri pana la sesiuni de pregatire a examenelor de certificare.

Cap. 4 – Aria de cuprindere in dezvoltarea profesionala continua.

1. In baza statutului si a codului de conduita etica, ARSS cere tuturor membrilor sai sa isi dezvolte si sa-si mentina competentele relevante pentru activitatile si responsabilitatile lor profesionale. Raspunderea pentru dezvoltarea si mentinerea acestor competente revine fiecarui membru asociat.
2. Dezvoltarea profesionala continua este aplicabila tuturor membrilor asociati, indiferent de sectorul sau de marimea afacerii in care activeaza deoarece:
• toti membrii asociati au obligatia etica de asi proteja clientii, angajatorii si pe toti detinatorii de interese fiind obligati sa-si demonstreze abilitatile de asi exercita responsabilitatile fata de acestia intr-o maniera competenta;
• specialistii in securitate detin un rol important in protectia vietii si bunurilor clientilor acest lucru implicand o mare responsabilitate publica;
• publicul trebuie sa aiba incredere in moralitatea profesionala a specialistului in securitate, orice lipsa de competente sau comportament lipsit de etica al unui specialist in securitate avand consecinte asupra reputatiei intregii industrii;
• intreaga societate si toate sectoarele economiei nationale sunt afectate de mediul in continua schimbare si de nevoia de adaptare a solutiilor de securitate care se bazeaza pe competentele specialistului in securitate;
• angajatorii, din orice sector de activitate, se bazeaza pe moralitatea profesionala ca semn al competentei profesionale.

Cap. 5 – Cerintele dezvoltarii profesionale continue: relevanta, masurarea si verificarea cunostintelor profesionale.

1. Deoarece dezvoltarea profesionala continua contribuie la competenta specialistilor in securitate activitatile acceptabile sunt cele care dezvolta cunostintele profesionale, abilitatile profesionale, atitudinile, etica si valorile profesionale relevante activitatii curente si viitoare ale acestora.
2. In cadrul „Programului national de informare si comunicare” ARSS urmareste sa dezvolte cerinte si indrumari pe tipuri de activitati relevante din punct de vedere profesional ce au la baza judecata profesionala a membrilor sai de a lua decizii concrete legate de activitatile de dezvoltare profesionala continua permitand, totodata, membrilor flexibilitatea de a alege activitatile de invatare.
3. Membrii asociati sunt incurajati sa se consulte cu colegii din asociatie, din organizatia unde activeaza, cu clientii si autoritatile de reglementare pentru a-i ajuta sa identifice competentele si/sau problemele de invatare pentru a putea sa-si expuna nevoile de invatare.
4. Specialistilor in securitate, membri asociati sau nu, participanti la activitatile „Programului national de informare si comunicare” li se cere sa masoare activitatile de invatare si rezultatele acestora prin termeni de efort si timp cheltuit sau printr-o metoda valida care masoara competenta atinsa si/sau dezvoltata.
5. Prezentele proceduri si reguli se bazeaza pe principiul ca o anumite portiuni din activitatile de invatare defasurate de catre specialistii in securitate sunt verificabile ceea ce inseamna ca invatrea poate fi verificata de o sursa competenta dar se tine cont si de faptul ca anumite activitati de invatare pot fi masurate dar nu si verificate.

Cap. 6 – Moduri de abordare a cerintelor de dezvoltare profesionala continua.

1. „Programul national de informare si comunicare” prevede trei moduri de abordare a cerintelor dezvoltarii profesionale continue:
a) Informatii din exterior prin stabilirea unui numar de elemente ce trebuie invatate, considerate corespunzatoare pentru dezvoltarea si mentinerea competentelor profesionale.
b) Informatii din interior prin care li se cere specialistilor sa demonstreze, prin rezultate concrete, ca isi dezvolta si isi mentin competentele profesionale.
c) Informatii combinate prin imbinarea eficienta a informatiilor primite prin primele doua moduri de abordare cu ajutorul carora se masoara rezultatele obtinute.
2. Fiecare membru asociat este obligat:
a) sa participe, anual, la cel putin o forma de pregatire/informare profesionala organizata in cadrul „Programului national de informare si comunicare”;
b) sa demonstreze mentinerea si dezvoltarea competentelor relevante, oferind perodic dovezi ca au fost verificate obiectiv de o sustsa competenta si au fost masurate folosindu-se o metoda de evaluare a competentei.
3. In sprijinul membrilor asociati de asi identifica necesitatile de invatare si dezvoltare „Programul national de informare si comunicare” va fi derulat pe parcursul intregului an, la nivel national pentru fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare, incepand cu luna ianuarie si are ca activitate principala Workshop-ul „Regional Meeting” organizat cu sprijinul unor parteneri din cadrul fiecarei regiuni.
4. Aceasta forma de pregatire este organizata conform prevederilor statutului, codului de conduita si al reglementarilor interne, membrii ARSS angajandu-se sa participe activ la actiunile asociatiei prin prezenta obligatorie la acestea.
Programul este deschis si altor persoane interesate in limita locurilor disponibile tinand cont de prioritatea membrilor ARSS.
In cadrul programului functioneaza trei subprograme de pregatire profesionala continua destinate profesiilor pentru care ARSS organizeaza sisteme de certificare (Consultantul de securitate, Managerul de Securitate si Proiectantul Sisteme de Securitate).
5. Prin activitati de invatare se intelege:
a) participarea la programe de formare profesionala, cursuri, seminarii si conferinte;
b) module de autoinvatare si/sau instruiri organizate la locul de munca;
c) lucrari profesionale si/sau cu caracter academic, publicate;
d) participarea si munca depusa in cadrul „Directiei pentru Dezvoltare Profesionala Continua” si in comisiile de certificare din ARSS;
e) predarea unui program de formare profesionala si/sau curs in cadrul „Programului national de informare si comunicare” si/sau in cadrul altor furnizori de formare profesionala;
f) studii formale legate de responsabilitatile profesionale;
g) participarea ca „speaker” la seminarii, conferinte si/sau la discutii din cadrul grupului profesional;
h) scrierea de carti, lucrari si/sau articole legate de responsabilitatile profesionale;
i) obtinerea unei certificari profesionale acordate de catre ARSS sau alte organizatii interne si internationale legate de responsabilitatile profesionale.
O singura activitate, din cele de mai sus, repetata, ca de exemplu predarea unui program de formare profesionala unui numar de cursanti diferiti, nu se constituie ca o activitate de dezvoltare profesionala continua a unui membru.
6. Dovezi verificabile.
1. Dovezi pentru verificare si abordare bazate pe informatii din exterior:
a) materiale de predare;
b) cataloage de prezenta, formulare de inregistrare;
c) evaluari independente care sa demonstreze ca o activitate de invatare a avut loc;
d) confirmarea participarii din partea unui trainer;
e) confirmarea participarii inr-un program intern din partea unui angajator.
2. Dovezi pentru verificare si abordare bazate pe informatii din interior (valabile, in mod special si obligatoriu pentru membrii certificati):
a) verificarea invatarii obtinute;
b) evaluarea materialelor scrise si/sau publicate;
c) evaluari ale rezultatelor invatarii;
d) publicarea unuia sau a mai multor articole profesionale sau a rezultatelor unui proiect de carcetare;
e) reexemaninarea periodica conform prevederilor certicarilor obtinute;
f) specializari sau alte calificari interne sau internationale;
g) inspectii ale practicii independente conform prevedrilor certificarilor obtinute;

Cap. 7 – Monitorizarea si implementarea

1. „Directia pentru Dezvoltare Profesionala Continua” din cadrul ARSS si vicepresedintii regiunilor monitorizeaza daca membrii asociati, specialisti in securitate, indeplinesc cerintele impuse de dezvoltarea profesionala continua.
2. Cerintele de dezvoltare profesionala continua se realizeaza prin „Programul national de informare si comunicare”.
3. „Programul national de informare si comunicare” se deruleaza pe parcursul intregului an, la nivel national, pentru fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare, incepand cu luna ianuarie, si are ca activitate principala Workshop-ul „Regional Meeting” organizat cu sprijinul unor parteneri din cadrul fiecarei regiuni.
4. „Programul national de informare si comunicare” este deschis si altor persoane interesate in limita locurilor disponibile tinand cont de prioritatea membrilor ARSS.
5. Workshopurile „Regional Meeting” se organizeaza in fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei cel putin o data pe an si ori de cate ori se solicita acest lucru de catre membrii asociati.
• Regiunea de Dezvoltare Nord–Est – (Iași, Botoșani, Neamț, Suceava, Bacău, Vaslui).
• Regiunea de dezvoltare Vest a României – (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș).
• Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest – (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj).
• Regiunea Centru – (Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov).
• Regiunea Sud-Est – (Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea, Buzău, Constanța).
• Regiunea Sud Muntenia – (Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman).
• Regiunea București-Ilfov – (București și Ilfov).
• Regiunea Sud Vest Oltenia – (Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj).

6. Primele patru teme vor fi prezente la toate intalnirile iar unele teme vor fi diferite de la o regiune la alta in functie de interesul manifestat de catre participanti care vor trebui sa-si anunte preferintele cu 30 de zile inainte de data organizarii evenimentului.
a) Prezentarea ARSS a scopului, obiectivelor si activitatilor desfasurate de aceasta.
b) Prezentarea codului de conduita etica.
c) Prezentarea si dezbaterea „Manualului de securitate” realizat de ARSS.
d) Legislatie: dezbateri – noutati – propuneri.
e) Cazuistica (autoritati de reglementare).
f) Managementul securitatii.
g) Managementul riscurilor.
h) Managementul proiectelor.
i) Doctrina si deontologie profesionala.
j) Fiscalitate.
k) Prezentari noutati tehnice.
l) Prezentari oportunitati de afaceri.
m) Prezentari oportunitati de finantare.
n) Prezentari – dezbateri normative si standarde nationale si europene ( I-18, EN54, EN50131, EN50130, EN50132, EN50133, EN50134, EN50136, etc.)
o) Probleme de asigurare a calităţii lucrărilor.
p) Probleme de HSEQ (Health & safety management system) – „Sistem de management a securitatii si sanatatii ocupationale, a mediului si calitatii”.

7. Prezentarile vor fi facute facute de specialisti din cadrul asociatiei si invitati din partea partenerilor si ai autoritatilor nationale de reglementare fiind urmate de dezbateri pe temele expuse.
Vor fi prezenti si specialisti invitati din tara si din afara tarii care vor prezenta teme de interes pentru toti membrii asociati.
8. Workshop-ul „Regional Meeting” se va desfasura pe durata unei zile, incepand cu ora 09.00 pana la ora 18.00 avand pauze rezonabile intre prezentari si o pauza de o ora pentru masa de pranz.
9. Consideram ca este rezonabil ca fiecare membru asociat, participant sa achite o suma de bani care sa acopere cheltuielile suplimentare cu organizarea (deplasarea unor invitati, cazarea acestora, cofee break-ul si masa de pranz). Valoarea sumei de plata va fi anuntata membrilor asociati prin sistemele interne de comunicare (e-mail, grup de discutii etc.)
10. Participantii care nu sunt membri asociati vor plati o suma care va fi anuntata in timp util prin publicarea acesteia pe site-ul asociatiei.
11. Alte activitati organizate in cadrul „Programului national de informare si comunicare”:
a) sesiuni de pregatire pentru examenele de certificare;
b) programe de formare profesionala;
c) sesiuni de informare/prezentare organizate de parteneri;
d) expozitii organizate de catre ARSS
12. In cadrul procesului de monitorizare, membrii asociati, au obligatia sa completeze anual o declaratie in care sa specifice conformarea la cerintele dezvoltarii profesionale continue si sa ofere dovezi ale activitatilor de invatare si/sau de verificare a competentelor dezvoltate sau mentinute. O monitorizare mai riguroasa se are in vedere pentru membrii certificati.
13. Membrii asociati care nu reusesc sa se conformeze cerintelor dezvoltarii profesionale continue sunt determinati sa o faca intr-o anumita perioada de timp.

Cap. 8 – Intrarea in vigoare

Prezentele proceduri si reguli intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2012. Metodologia pentru elaborarea si realizarea „Programului national de informare si comunicare” se stabileste de catre „Directia pentru Dezvoltare Profesionala Continua” si se aproba prin hotararea Consiliului Director al ARSS.

************************

 

METODOLOGIA PENTRU ELABORAREA SI REALIZAREA

„PROGRAMULUI NATIONAL DE INFORMARE SI COMUNICARE”

CAP. I. Dispozitii generale.

Prezenta metodologie este aplicabila „Programului national de informare si comunicare” fiind dedicata, in mod special membrilor A.R.S.S. dar si altor persoane care accepta si sunt de acord cu prevederile statutului asociatiei si au ca profesie „managementul securitatii si securitatea persoanelor, bunurilor si valorilor”, respectiv: producerea, proiectarea, instalarea, service-ul sistemelor electronice, informatice si fizice de securitate, managementul securitatii, managementul riscurilor precum si consultanta in aceste domenii.

In acest sens, pentru actualizarea cunostintelor si pentru perfectionarea profesionala se implementeaza „Programului national de informare si comunicare” care se va desfasura in 8 centre regionale in coordonarea directa a „Directiei pentru Dezvoltare Profesionala Continua”.

CAP. II. Inscrierea, participarea, organizarea si desfasurarea activitatilor de formare şi dezvoltare profesională.

 In vederea mentinerii unui grad ridicat de pregatire si competente in activitatea profesionala toti membrii asociati vor participa activ la actiunile desfasurate in cadrul „Programului national de informare si comunicare”, participarea la Workshopurile „Regional Meeting” avand caracter obligatoriu pentru toti membrii asociati.

 1. In vederea inscrierii si participarii la activitatile desfasurate, membrii asociati vor fi informati, in scris, de catre responsabilul regiunii din raza de domiciliu, cu cel putin 30 de zile inaintea organizarii acestora, discutandu-se cu fiecare membru in parte cu privire la necesitatea si/sau oportunitatea unor teme si programe de pregatire desfasurate atat in cadrul Workshopurilor „Regional Meeting” cat si in cadrul altor tipuri de activitati.
 2. Inscrierea la programele de formare profesionala finalizate cu certificate de absolvire si suplimente descriptive se face pe baza completarii documentelor de inscriere prezentate de catre fiecare furnizor de formare autorizat.
 3. „Programul national de informare si comunicare” este structurat pe profiluri corespunzatoare principalelor domenii (discipline) de activitati cu teme organizate astfel:
 1. Prezentarea ARSS a obiectivelor si activitatilor desfasurate de aceasta.
 2. Prezentarea codului de conduita etica.
 3. Prezentarea „Manualului de securitate” realizat de ARSS.
 4. Legislatie: dezbateri – noutati – propuneri.
 5. Cazuistica (IGPR-ISU).
 6. Managementul securitatii.
 7. Managementul riscurilor.
 8. Managementul proiectelor.
 9. Doctrina si deontologie profesionala.
 10. Prezentari noutati tehnice.
 11. Prezentari oportunitati de afaceri.
 12. Prezentari oportunitati de finantare.
 13. Prezentari – dezbateri normative si standarde nationale si europene ( I-18, EN54, EN50131, EN50130, EN50132, EN50133, EN50134, EN50136, etc)
 14. Probleme de asigurare a calităţii lucrărilor.
 15. Probleme de HSEQ (Health & safety management system) – „Sistem de management a securitatii si sanatatii ocupationale, a mediului si calitatii”.
 1. Pana in data de 30 ianuarie, Centrele regionale al A.R.S.S. vor elabora „calendarul de desfasurare al activitatilor” si il vor trimite spre aprobare „Directiei pentru Dezvoltare Profesionala Continua” iar dupa aprobarea acestuia vor informa membrii din raza lor de responsabilitate despre datele si locatiile de desfasurare a activitatilor, despre tematica propusa in cadrul Workshop-ului „Regional Meeting” si al celorlalte activitati.
 2. In cazul in care solicitarile depasesc posibilitatile de desfasurare a activitatilor in bune conditii, se vor organiza mai multe serii, pana la acoperirea totala a cererilor, locatiile de desfasurare fiind stabilite in functie de numarul majoritar al participantilor inscrisi.
 3. In vederea imbunatatirii activitatilor de instruire, educatie si formare a membrilor asociati, „Programul national de informare si comunicare” poate fi completat cu teme noi, in functie de conditiile concrete din fiecare regiune si/sau de parteneriatele realizate prin protocoale de colaborare cu alte organizatii profesionale si cu autoritatile de reglementare.

CAP. III. Evidenta activitatilor de dezvoltare profesionala continua.

 Centrele regionale sunt obligate sa organizeze si sa tina evidenta activitatilor urmate de fiecare membru asociat prin „fisa individuala de pregatire profesionala” unde se vor preciza activitatile la care a participat, a tabelelor de prezenta semnate de acestia in cadrul fiecarei activitati la care au fost prezenti si prin „registrul certificatelor de participare”.

 1. Pentru participantii care nu sunt membrii asociati se va tine evidenta participarii acestora prin tabelele de prezenta semnate de acestia in cadrul fiecarei activitati la care au fost prezenti.
 2. La sfarsitul fiecarei activitati, fiecare participant va completa „fisa de evaluare” si va primi un „certificat de participare”.
 3. Toate documentele de evidenta a activitatilor desfasurate vor fi trimise in copie „Directiei pentru Dezvoltare Profesionala Continua”.

CAP. IV. Finantarea „Programului national de informare si comunicare”.

 Taxele de participare la activitatile desfasurate in cadrul „Programului national de informare si comunicare” se stabilesc avand la baza principiul acoperirii cheltuielilor impuse de organizarea si desfasurarea activitatilor de devzoltare profesionala, cu respectarea costurilor pentru utilitati, materiale de pregatire, plata formatorilor si a speakerilor invitati etc.

 CAP. V. Dispozitii finale.

 Membrii asociati, care au urmat, intr-un an calendaristic, programe de formare profesionala autorizate si/sau alte forme de pregatire organizate de alte institutii si/sau organisme profesionale pot fi scutiti de a urma, in anul respectiv, activitatile de dezvoltare profesionala din cadrul „Programului national de informare si comunicare” pe baza declaratiei pe propria raspundere si a documentelor prezentate „Directiei pentru Dezvoltare Profesionala Continua”.

 1. Membrii asociati certificati prin programele interne de certificare ale A.R.S.S. si membrii certificati international prin programele ASIS si IAPSC sunt scutiti de a urma activitatile din cadrul „Programului national de informare si comunicare” pentru o perioada de 2 ani de la data obtinerii certificarii.
 2. La cerere, pot sa nu urmeze activitatile din cadrul „Programului national de informare si comunicare” urmatorii membrii asociati:
 • membrii certificati prin programele interne de certificare ale A.R.S.S. si membrii certificati international prin programele ASIS si IAPSC;
 • membrii asociati, cadre universitare care predau teme si discipline in cadrul „Programului national de informare si comunicare” dar numai pentru disciplinele predate;
 • membri asociati, formatori/traineri care predau teme si discipline in cadrul „Programului national de informare si comunicare” dar numai pentru disciplinele predate;
 1. Membrii asociati, au obligatia, ca anual, pana in data de 31 decembrie, sa completeze o declaratie pe propria raspundere in ce priveste respectarea normelor de deontologie profesionala, a „codului de conduita etica” si frecventarea activitatilor de pregatire profesionala organizate de A.R.S.S. si/sau alte institutii si/sau organisme profesionale la care sa ataseze si documente doveditoare (certificate de absolvire, adeverinte etc.).
 2. In fiecare an, incepand cu luna ianuarie A.R.S.S. va elibera fiecarui membru, cardul profesional de membru al A.R.S.S. in conditiile in care a fost platita cotizatia si a fost facuta declaratia mai sus mentionata.
 3. Cardul profesional de membru al A.R.S.S. va contine toate datele de identificare ale membrului asociat si referiri la calificarile si specializarile profesionale ale acestuia, modelul grafic fiind propus de catre „Directia pentru Dezvoltare Profesionala Continua” si aprobat de catre Consiliul Director al A.R.S.S.
 4. Nu vor primi card profesional de membru, membrii asociati care nu isi platesc cotiatia de membru pana la data de 31 decembrie si/sau care nu au facut dovada participarii la activitatile organizate prin „Programul national de informare si comunicare”.
 5. Refuzurlle nejustificate ale unor membrii asociati de a urma activitatile organizate prin „Programul national de informare si comunicare”, desi au fost informati in scris despre acestea, se vor supune dezbaterii in cadrul „Comisiei de disciplina” a A.R.S.S.
 6. Anexele fac parte integranta din prezenta metodologie.