Scopul declarat al asociatiei noastre de a contribui la formarea si perfectionarea profesionala profesionistilor din securitatea privata va fi realizat printr-un efort comun, permanent, al tuturor membrilor nostrii.

O serie de obiective declarate chiar in statutul asociatiei se refera explicit la acest lucru:

  • Identificarea necesitatilor de formare profesionala;
  • Corelarea ofertei de formare profesionala cu comanda sociala si cu nevoile de dezvoltare personala si profesionala a beneficiarilor pregătirii profesionale;
  • Creşterea capacitaţii formarii profesionale de a răspunde cerinţelor pieţei muncii, nevoilor de dezvoltare locale, regionale si nationale in functie si de nevoilor individuale ale angajatilor;
  • Elaborarea de noi standarde ocupationale sau de modificare a celor existente pentru meseriile si profesiile specifice domeniului „managementului securitatii si a securitatii persoanelor, bunurilor si valorilor”;
  • Publicarea de material informativ si rezultate ale unor cercetări;
  • Editarea unor publicaţii periodice cu caracter informativ.